Ценоразпис
Рентгенография на орбити 12.00 лв.
Рентгенография на челюстите в специални проекции 30.00 лв.
Рентгенография на околоносни синуси 35.00 лв.
Специални центражи на черепа 45.00 лв.
Рентгенография на ребра 40.00 лв.
Рентгенография на бял дроб 40.00 лв.
Рентгенография на стерноклавикуларна става 35.00 лв.
Рентгенография на сакроилиачна става 35.00 лв.
Рентгенография на тазобедрена става 30.00 лв.
Рентгенография на бедрена кост 30.00 лв.
Рентгенография на колянна става 30.00 лв.
Рентгенография на подбедрица 30.00 лв.
Рентгенография на глезенна става 30.00 лв.
Рентгенография на стъпало и пръсти 25.00 лв.
Рентгенография на акромиоклавикуларна става 35.00 лв.
Рентгенография на раменна става 35.00 лв.
Рентгенография на лакетна става 25.00 лв.
Рентгенография на антебрахиум 25.00 лв.
Рентгенография на гривнена става 25.00 лв.
Рентгенография на череп 30.00 лв.
Обзорна рентгенография на корем 40.00 лв.
Рентгенография на таз 40.00 лв.
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 35.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА НОСНИ КОСТИ 20.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТЕМПОРО-МАНДИБУЛАРНИ СТАВИ 30.00 лв.
Мамография на двете млечни жлези 40.00 лв.
Ехография на млечна жлеза 50.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ШИЙНИ ПРЕШЛЕНИ В ДВЕ РАВНИНИ 45.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ШИЙНИ ПРЕШЛЕНИ ПО КОЛИЕ 40.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДНИ ПРЕШЛЕНИ В ЕДНА РАВНИНА 35.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ПОЯСНИ ПРЕШЛЕНИ В ЕДНА РАВНИНА 35.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ПОЯСНИ ПРЕШЛЕНИ В ДВЕ РАВНИНИ 45.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА САКРУМ И ОПАШНА КОСТ В ДВЕ РАВНИНИ 40.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДНА КОСТ 30.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЯЛ ДРОБ В ЕДНА РАВНИНА 40.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЯЛ ДРОБ В ДВЕ РАВНИНИ 50.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ПРЪСТИ НА РЪКА В ЕДНА РАВНИНА 25.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ПРЪСТИ НА РЪКА В ДВЕ РАВНИНИ 30.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДЛАН В ЕДНА РАВНИНА 25.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДЛАН В ДВЕ РАВНИНИ 30.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДВЕ РЪЦЕ 30.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРИВНЕНА СТАВА В ДВЕ РАВНИНИ 30.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА АНТЕБРАХИУМ В ДВЕ РАВНИНИ 30.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА В ДВЕ РАВНИНИ 30.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РАМЕННА КОСТ В ДВЕ РАВНИНИ 40.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛОПАТКА 35.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КЛЮЧИЦА 35.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ПРЪСТИ НА СТЪПАЛО В ДВЕ РАВНИНИ 30.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЦЯЛО СТЪПАЛО В ЕДНА РАВНИНА 30.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЦЯЛО СТЪПАЛО В ДВЕ РАВНИНИ 35.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ПЕТНА КОСТ 30.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГЛЕЗЕН В ДВЕ РАВНИНИ 35.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ПОДБЕДРИЦА В ДВЕ РАВНИНИ 40.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОЛЯНО В ДВЕ РАВНИНИ 40.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДВЕТЕ КОЛЕНА-ЛИЦЕВА 35.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ В ДВЕ РАВНИНИ 35.00 лв.
ЕХОГРАФИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА 40.00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕРЕП В ДВЕ ПРОЕКЦИИ 45.00 лв.
ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ /ЕМГ/ 70.00 лв.
ЕЛЕКТРОНЕВРОГРАФИЯ /ЕНГ/ 60.00 лв.
ИГЛА ЗА ЕМГ 15.00 лв.
МЕДИЦИНСКО ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА 60.00 лв.
МЕДИЦИНСКО ЗА ШОФЬОР ЛЮБИТЕЛ 30.00 лв.
МЕДИЦИНСКО ЗА ШОФЬОР ПРОФЕСИОНАЛИСТ 50.00 лв.
МЕДИЦИНСКО ЗА БРАК 30.00 лв.
МЕДИЦИНСКО ЗА РАБОТА 30.00 лв.
МЕДИЦИНСКО ЗА ОРЪЖИЕ 40.00 лв.
МЕДИЦИНСКО ЗА ДЕЛТАПЛАНЕРИСТИ 30.00 лв.
МЕДИЦИНСКО ЗА УЧЕНИЦИ 15.00 лв.
МЕДИЦИНСКО ЗА КАПИТАНИ 60.00 лв.
ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ-ДУБЛИКАТ 10.00 лв.
ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ (БОЛНИЧЕН, УДОСТОВЕРЕНИЕ И Т.Н)-ИЗИСКВАЩ ПРЕГЛЕД 40.00 лв.
ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ НЕ ИЗИСКВАЩ ПРЕГЛЕД 7.00 лв.
ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ ОТ О.ЛКК 60.00 лв.
ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК 40.00 лв.
ЗАПИС НА ДИСК 5.00 лв.
РАЗЧИТАНЕ НА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ДИСК/ПЛАКА 10.00 лв.
РАЗПЕЧАТКА НА РАЗЧЕТА НА РЕНТГЕНОГРАФИЯ 5.00 лв.
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ СПЕЦИАЛИСТ 60.00 лв.
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ ДОЦЕНТ 80.00 лв.
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ ПРОФЕСОР 100.00 лв.
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ ПСИХИАТЪР 60.00 лв.
ПЪРВИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД 70.00 лв.
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ СПЕЦИАЛИСТ 30.00 лв.
ВТОРИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД 35.00 лв.
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ ДОЦЕНТ 40.00 лв.
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ ПРОФЕСОР 50.00 лв.
ВТОРИЧЕН ДИСПАНСЕРЕН ИЗВЪН НЗОК 30.00 лв.
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД + ЕХОГРАФИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА 80.00 лв.
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД + ЕХОГРАФИЯ 70.00 лв.
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД + ЕХОГРАФИЯ 40.00 лв.
МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ 15.00 лв.
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД + ЕКГ 65.00 лв.
ПРЕГЛЕД + ДОПЛЕР 80.00 лв.
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД 50.00 лв.
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД + КОЛПОСКОПИЯ + ВЛАГАЛИЩНО УЗД 80.00 лв.
ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ ИЗВЪН НЗОК 20.00 лв.
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД - ФИЗИОТЕРАПИЯ 50.00 лв.
ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ 15.00 лв.
МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ 10.00 лв.
ПОДКОЖНА ИНЖЕКЦИЯ 5.00 лв.
ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ 20.00 лв.
ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ 10.00 лв.
ВЗИМАНЕ НАМАЗКА ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ  2.50 лв.
ЕПИКУТАННА ПРОБА 1.20 лв.
ОБРАБОТКА И ПРЕВРЪЗКА НА РАНА  15.00 лв.
ОБРАБОТКА И ШЕВ НА РАНА 22.00 лв.
ПРОБА НА МАНТУ 5.00 лв.
ПОСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕСТАВНА ИНЖЕКЦИЯ 15.00 лв.
ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ 5.00 лв.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖ 20.00 лв.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ РОГОВИЦА 25.00 лв.
ОСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖНО ТЯЛО ОТ КОНЮНКТИВА 15.00 лв.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА МИГЛИ 10.00 лв.
БИОМИКРОСКОПИЯ 25.00 лв.
СУБКОНЮКТИВНА ИНЖЕКЦИЯ 15.00 лв.
ПРОМИВКА НА СЛЪЗНИ ПЪТИЩА 15.00 лв.
ОФТАЛМОСКОПИЯ НА ОЧНИ ДЪНА 15.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦВЕТНО ЗРЕНИЕ 10.00 лв.
ЕКЗОФТАЛМОМЕТРИЯ 10.00 лв.
ОЧНО НАЛЯГАНЕ 20.00 лв.
ГОНИОСКОПИЯ 10.00 лв.
ПАРАЦЕНТЕЗА 30.00 лв.
ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ЛОР 35.00 лв.
ИНЦИЗИЯ НА ФУРУНКУЛ 30.00 лв.
ПРЕДНА ТАМПОНАДА 25.00 лв.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТАМПОНАДА 25.00 лв.
ИНЦИЗИЯ НА ПЕРИТОНЗИЛАРЕН АБСЦЕС 20.00 лв.
ПРОВЕРКА ЗА ВЕГЕТАЦИО АДЕНОИДЕА 25.00 лв.
КОНТРОЛИРАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ ИНСУФЛАЦИЯ НА ЕВСТАХИЕВИ ТРЪБИ-ПРОДУХВАНЕ POLIZER 10.00 лв.
ПОСТАВЯНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ В СРЕДНО УХО 5.00 лв.
ПОСТАВЯНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА В НОСА ПРИ ПРЕДНА РИНОСКОПИЯ 5.00 лв.
ОТВАРЯНЕ НА АБСЦЕС НА НОСНАТА ПРЕГРАДА 20.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЛАСА С ИНДИРЕКТНА ЛАРИНГОСКОПИЯ 25.00 лв.
АУДИОМЕТРИЯ 25.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО 20.00 лв.
КОАГУЛАЦИЯ НА КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ 20.00 лв.
НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА НА ПРЪСТ 20.00 лв.
НАМЕСТВАНЕ НА ГРИВНЕНА, КАРПАЛНА СТАВА 30.00 лв.
НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ПРЪСТ 20.00 лв.
ШЕВ НА РЕИНСЕРЦИЯ НА ВРЪЗКА ИЛИ КАПСУЛА НА СТАВА 50.00 лв.
ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА КОСТИ НА СТЪПАЛО И ДЛАН 30.00 лв.
ГОЛЯМА ШИНИРАЩА ПРЕВРЪЗКА 15.00 лв.
ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТИЧНА ПУНКЦИЯ НА СТАВИ 20.00 лв.
ШЕВ НА МЕКИ ТЪКАНИ ДО НИВО ФАСЦИЯ / МУСКУЛИ  20.00 лв.
ЗАМЕСТВАЩА ИЛИ СМЯНА НА ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА КРАЙНИК 20.00 лв.
ИМОБИЛИЗАЦИЯ С ГИПСОВА ШИНА 15.00 лв.
ЕХОГРАФИЯ АГ 50.00 лв.
ДИАТЕРМОКОАГУЛАЦИЯ 45.00 лв.
БИОПСИЯ С РЕЗУЛТАТ 45.00 лв.
КОЛПОСКОПИЯ 30.00 лв.
ТЪКАННО-ДЕСТРУКТИВНО ЛЕЧЕНИ НА ВУЛВА ЧРЕЗ ХИМИЧНА КАУТЕРИЗАЦИЯ  15.00 лв.
ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ НА ЕКТОПИЯ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА  30.00 лв.
ИНЦИЗИЯ НА ФУРУНКУЛ В ОБЛАСТТА НА ГЕНИТАЛИТЕ 20.00 лв.
ИНЦИЗИЯ НА ДРЕНАЖ НА БАРТОЛИНОВ АБСЦЕС 20.00 лв.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ВЛАГАЛИЩЕ 20.00 лв.
ЛИГИРАНЕ ИЛИ КОАГУЛАЦИЯ НА КОНДИЛОМА 15.00 лв.
МАНУАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЪРДА 10.00 лв.
ЦИТОНАМАЗКА С РЕЗУЛТАТ  40.00 лв.
ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛА + ЕХОГРАФИЯ  50.00 лв.
СВАЛЯНЕ НА СПИРАЛА 20.00 лв.
ВЗЕМАНЕ НА ЦЕРВИКАЛЕН СЕКРЕТ ЗА ХЛАМИДИЯ  4.00 лв.
ЕДНОКРАТЕН СПЕКОЛУМ 4.00 лв.
ВЛАГАЛИЩНА ЕХОГРАФИЯ ИЗВЪН ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПО НЗОК ПРИ БРЕМЕННИ 15.00 лв.
ЕХОГРАФИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА 50.00 лв.
ЕХОГРАФИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА С ЦВЕТЕН ДОПЛЕР 40.00 лв.
ПОСТАВЯНЕ НА УРЕТРАЛЕН КАТЕТЪР 30.00 лв.
ЕХОГРАФИЯ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА 30.00 лв.
ИЗМЕРВАНЕ НА ОСТАТЪЧНА УРИНА  10.00 лв.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГЕНИТАЛНИ БРАДАВИЦИ 50.00 лв.
ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ 80.00 лв.
ВЗЕМАНЕ НА УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ ЗА АНТИБИОГРАМА И ПОСЯВКА 5.00 лв.
ВЗЕМАНЕ НА ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ И НАТРИВКИ ЗА АНТИБИОГРАМА И МИКРОБНА ФЛОРА 10.00 лв.
ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ-ЕДИНИЧНО ОБРАЗУВАНИЕ 25.00 лв.
ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ-МНОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗУВАНИЯ 45.00 лв.
ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ-МНОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗУВАНИЯ В ДЕЛИКАТНИ ЗОНИ 65.00 лв.
КРИОТЕРАПИЯ-ЕДИНИЧНО ОБРАЗУВАНИЕ 10.00 лв.
КРИОТЕРАПИЯ-МНОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗУВАНИЯ 20.00 лв.
КЮРЕТИРАНЕ НА МОЛУСКИ-ЕДИНИЧНИ 25.00 лв.
КЮРЕТИРАНЕ НА МОЛУСКИ-МНОЖЕСТВЕНИ 40.00 лв.
ДЕРМАТОСКОПИЯ НА:ЕДИНИЧНО ОБРАЗУВАНИЕ 10.00 лв.
ДЕРМАТОСКОПИЯ НА:МНОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗУВАНИЯ 30.00 лв.
ЕКГ 10.00 лв.
ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 50.00 лв.
ХОЛТЕР ЕКГ 24/48ч. 50.00 лв.
ХОЛТЕР ЕКГ 72ч. 60.00 лв.
ХОЛТЕР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ 50.00 лв.
ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ 50.00 лв.
ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ 5.00 лв.
ДОПЛЕР КАРДИОЛОГ 50.00 лв.
ДОПЛЕР НЕВРОЛОГ  60.00 лв.
НЕВРОПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ДЕМЕНЦИИ-КРАТЪК ТЕСТ 30.00 лв.
НЕВРОПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ДЕМЕНЦИИ-ПЪЛЕН ТЕСТ 50.00 лв.
МИАСТЕННА РЕАКЦИЯ 60.00 лв.
БЛИНК РЕФЛЕКС 50.00 лв.
ПРЕГЛЕД + ДОПЛЕР 80.00 лв.
ДОПЛЕР СЪДОВ ХИРУРГ 60.00 лв.
ЕЛЕКТРОПРОЦЕДУРА 5.20 лв.
ЛАЗЕРПУНКТУРА 7.20 лв.
ИГЛОТЕРАПИЯ 5.00 лв.
ЧАСТИЧЕН МАСАЖ /ЯКА , ГРЪБ ИЛИ НАКРАЙНИК/ 15.00 лв.
ЛАЗЕРТЕРАПИЯ ПРИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРУДНО ЗАРАСТВАЩИ РАНИ  12.00 лв.
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ - КУРС ОТ 20 ПРОЦЕДУРИ 60.00 лв.
МАСАЖНА ЯКА - 20 МИН. 30,00 лв.
МАСАЖ НА ГРЪБ - 25 МИН. 35,00 лв.
МАСАЖ НА КРЪСТ - 20 МИН. 30,00 лв.
МАСАЖ НА ГОРНИ/ДОЛНИ КРАЙНИЦИ - 20 МИН. 30,00 лв.
МАСАЖ НА ЦЯЛО ТЯЛО - 60 МИН. 70,00 лв.
ПОСТИЗОМЕТРИЧНА РЕЛАКСАЦИЯ 18.00 лв.
ЕКСТЕНЗИОННА ТЕРАПИЯ 18.00 лв.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КИНТЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ, ПРИЛОЖИМИ ПРИ ДЦП 40.00 лв.
ЛИМФОДРЕНАЖ НА КРАЙНИЦИ 20.00 лв.
ДВЕ ЕЛЕКТРОПРОЦЕДУРИ + ЛФК 7 ДНИ 70.00 лв.
ЕКСТЕНЗИОННА АПАРАТНА ТЕРАПИЯ 15 МИН. 10.00 лв.
ЛЕЧЕНИЕ СЪС "СОЛУКС" ЛАМПА УВЛ 3.00 лв.
ЛФК ИНДИВИДУАЛНА 8.00 лв.
ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ 50.00 лв.
ПРЕВРЪЗКА 7.00 лв.
ЕХОМАМОГРАФИЯ 40.00 лв.