Специализирани кабинети
Акушерство и гинекология

Акушеро-гинекологичният кабинет разполага с пълна гама диагностична медицинска апаратура - висок клас ехограф, колпоскоп, апарат за мерене на тонове и т.н. Извършват се високоспециализирани медицински дейности. Провеждането на изследванията се визуализира на специални монитори - една възможност за пациента да проследи целия процес на диагностика.
В лекарският екип са специалисти с дългогодишен опит при диагностициране, профилактика и лечение на гинекологични проблеми, хормонални смущения. Те са и сред най-търсените специалисти за проследяване на бременност и извършване на цялата гама от необходими изследвания на майката и плода.
Предоставяни от нашите специалисти услуги включват проследяване на бременност (женска консултация), ранна диагностика на ембрионалните дефекти, биохимичен скрининг за хромозомни аномалии и дефекти на невралната тръба, ехографско и лабораторно проследяване по време на бременността, мониторен запис на сърдечните тонове на плода.

Гинекологичните услуги включват и профилактични прегледи, диагностика и лечение на гинекологичните заболявания, скринингово изследване за профилактика на рака на маточната шийка /цитонамазка/, вагинални ехографии, микробиологични изследвания.

Специалисти
д-р Елица Иванова
Акушер-гинеколог
 • ДКЦ 17, София
 • Ет.4, Каб. 402
 • (+359) 29444149
д-р Венко Павлов
Акушер-гинеколог
 • ДКЦ 17, София
 • Ет.4, Каб. 403
 • (+359) 29444149
д-р Снежинка Велева
Акушер-гинеколог
 • ДКЦ 17, София
 • Ет.3, Каб. 327
 • (+359) 29444149
Гастроентерология

Гастроентерологията е раздел на вътрешните болести, който изучава причините, развитието, клиничните прояви, лекуването и профилактиката на заболяванията на храносмилателната система. Тези болести заемат второ място по разпространение след болестите на сърдечносъдовата система и това определя значението на гастроентерологията.

От гастроентерологията постепенно се обособяват хепатологията и проктологията, които изучават болестите на черния дроб и на дебелото черво.

Преглед при гастроентеролог се извършва по няколко начина:

 • С направление №3 от личен лекар.
 • По линия на допълнително здравно осигуряване.
 • Чрез платен прием.
Специалисти
д-р Маргарита Лазарова
Гастроентеролог
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 2, Каб. 203
 • (+359) 29444149
Ендокринология и болести на обмяната

Ендокринологията е наука за строежа и функциите на ендокринните жлези (жлезите с вътрешна секреция), за образуването и действието на техните хормони. Клиничната ендокринология изучава болестите на ендокринните жлези, техните причини, развитие, диагностика, лекуване и профилактика, а също и участието им в развитието на други заболявания.

Ендокринните жлези са описани през ХVІ – ХVІІІ в., но понятието вътрешна секреция е формулирано едва през ХІХ в., когато се описват и първите ендокринни болести

Днес се знае, че ендокринните жлези функционират като една обща система, която се саморегулира по принципа на обратната връзка в тесен контакт с нервната система. По такъв начин се постига неврохуморалната регулация на процесите в организма.

Изолирането на хормоните в чист вид допринася много за диагностиката и лекуването на ендокринните болести. Някои хормони се използват и за лекуване на неендокринни заболявания като ревматизма.

Преглед при ендокринолог се извършва по няколко начина:

 • С направление №3 от личен лекар.
 • По линия на допълнително здравно осигуряване.
 • Чрез платен прием.
Специалисти
д-р Даниела Стрелкова-Добрева
Ендокринолог
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 2, Каб. 223
 • (+359) 29444149
д-р Калина Иванова
Ендокринолог
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 2, Каб. 228
 • (+359) 29444149
д-р Надежда Манолова-Митева
Ендокринолог
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 3, Каб. 310
 • (+359) 29444149
д-р Николина Радулова
Ендокринолог
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 2, Каб. 220
 • (+359) 29444149
Кардиология

Кардиологията е специалност, която се занимава с диагностика, лечение и профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. Сърдечно-съдовите заболявания претърпяват бързо развитие, поради което е необходим чест контрол на състоянието, особено при остри коронарни синдроми, хипертонични кризи, възпалителни заболявания на сърцето. Лечението на тези болести изисква висока квалификация и богат клиничен опит, които осигуряват бърза и точна диагноза и правилно лечение.Една от причините за заболяване на органите на кръвообращението е високото артериално налягане.

Високоспециализирани медицински дейности:

Ехокардиография

Ехокардиографията по същество представлява изследване на сърцето с ултразвукови вълни, базирано върху различната способност на сърдечните структури да рефлектират тези вълни. То представя в реално време структурата и функцията на сърцето, както и движението на кръвотока през сърдечните кухини и големите съдове.

Преглед при кардиолог се извършва по няколко начина:

 • С направление №3 от личен лекар.
 • По линия на допълнително здравно осигуряване.
 • Чрез платен прием.
Специалисти
д-р Еделвайс Нешкова
Кардиолог
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 2, Каб. 207
 • (+359) 29444141
д-р Емилия Бенова
Кардиолог
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 2, Каб. д-р Емилия Бенова
 • (+359) 29444149
д-р Емилия Пенчева
Кардиолог
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 2, Каб. 207
 • (+359) 29444141
д-р Лина Николова
Кардиолог
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 2, Каб. 221
 • (+359) 29444149
Кожни и венерически болести

Дерматологията е наука, която изучава строежа и физиологията на нормалната и засегнатата от различни болести кожа и придатъците й (коса, нокти и др.), методите за изследване на кожните заболявания, тяхното лекуване и профилактика.Дерматологията се разделя на обща и специална дерматология. Общата дерматология има за предмет причините, които пораждат кожните болести, техните симптоми и лекуване. Факторите, които предизвикват кожните болести, се разделят на екзогенни (външни) и ендогенни (вътрешни).

Към външните фактори се отнасят: механичните въздействия (удар, триене, натъртване и др.), физични въздействия (термични – изгаряне, измръзване;

електрични; лъчеви – ултравиолетови и рентгенови лъчи), химични въздействия (киселини, основи и други съединения, които освен изгаряне могат да причинят алергична реакция), биологични агенти (растения, микроорганизми, гъбички, вируси, първаци и др.). Към външните фактори спадат и географско-климатичните условия. Към вътрешните фактори се отнасят някои общи заболявания, отравяния, наследственост, реактивност и индивидуални особености. чкожните болести се характеризират с типични за тях прояви. Освен общите признаци на температура, неразположение, слабост и др. Те имат и някои специфични кожни симптоми: изменения на кожата и лигавиците, усещания на сърбеж, парене, болка и др.

Преглед при дерматолог се извършва по няколко начина:

 • С направление №3 от личен лекар.
 • По линия на допълнително здравно осигуряване.
 • Чрез платен прием.
Специалисти
Д-р Деница Мирчева
Дерматолог
 • 029318048
проф. Д-р Петранка Троянова
Дерматолог
 • Ет. 1
 • 029318048
Д-р Боянка Семова
Дерматолог
 • Ет. 2
 • Каб. 20
 • 029318048
Нервни болести

Неврологията е наука, която се занимава с нормалните функции и болестните разстройства на нервната система. Дели се на обща и специализирана

Общата изучава анатомичните и физиологични основи на нервните функции – рефлекси, сетивност и др., методите на тяхното изследване, разстройства, както и редица методи на изследване – електроенцефалография, доплерсонография, контрастно рентгеново изследване и пр.

Специализираната неврология изучава заболяванията на централната, периферна и вегетативна нервната система – функционални /неврози/ и органични – мозъчни инсулти, моно- и полиневропатии, вестибулопатия, дискова херния, възпалителни заболявания и други.

Преглед при невролог се извършва по няколко начина:

 • С направление №3 от личен лекар.
 • По линия на допълнително здравно осигуряване.
 • Чрез платен прием.
Специалисти
д-р Анастасия Малякова
Невролог
 • ДКЦ 17, София
 • (+359) 29444149
 • Ет. 2, Каб. 204
Ортопедия и травматология

Травматологията е наука, която проучва, предпазва и лекува нараняванията на костно-ставния апарат, мускулите, нервите и кръвоносните съдове. Обект на ортопедията са преди всичко вродените и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат, при които намират приложение оперативните и безкръвните хирургични методи за лечение. Към тях се прибавят голям брой общи, инфекциозни, обменни и ендокринни заболявания, както и заболявания на ЦНС и нервните пътища и други заболявания на опорно-двигателния апарат.

Преглед при ортопед-травматолог се извършва по няколко начина:

 • С направление №3 от личен лекар.
 • По линия на допълнително здравно осигуряване.
 • Чрез платен прием.
Специалисти
д-р Любомир Кръстев
Ортопед
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 3, Каб. 307
 • (+359) 29444149
д-р Симеон Урдарски
Ортопед
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 3, Каб. 307
 • (+359) 29444149
д-р Христо Стойчев
Ортопед
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 3, Каб. 307
 • (+359) 29444149
Очни болести

Офталмологията е наука, която има за предмет изучаването на окото – както на неговата нормална структура и функция, така и на патологичните процеси, развиващи се в него, а също и методите на изследване на зрителния орган.

>Названието произхожда от гръцката дума ophtalmos – око и logos – наука. От всички сетивни органи само изучаването на окото е обособено в отделна наука. Това се определя на първо място от изключително важното значение, което има зрителният анализатор за живота на организмите и специално за човека. Доказано е, че чрез не го се получава над 80% от информацията за заобикалящата ни действителност. В производствената дейност на човека доброто зрение е абсолютно необходимо за почти всяка професия.

Втората причина за обособяването на офталмологията в отделна наука са анатомическата и функционална особеност и сложност на зрителният орган, специфичните само за окото методи на изследване, както и специалната апаратура за изследване, която не се прилага в нито една друга дисциплина.

Прозрачността на очните среди дава възможност да се наблюдават и изучават редица общобиологични и патологични процеси, развиващи се в живия организъм. Така единствено в очното дъно могат да се наблюдават отделни кръвоносни съдове и да се проследят в динамика промените настъпващи в тях.

>Изключителното натоварване на зрителния анализатор определя нуждата от неговото редовно и активно контролиране и от създаването на благоприятни условия за неговото нормално развитие и функциониране. Във връзка с това и днес е актуална мисълта на основоположника на българската офталмология, големият учен академик Константин Пашев: “Виждането е рождено право на всеки, опазването му е дълг на всички”.

Преглед при офталмолог се извършва по няколко начина:

 • С направление №3 от личен лекар.
 • По линия на допълнително здравно осигуряване.
 • Чрез платен прием.
Специалисти
д-р Вяра Асенова
Офталмолог
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 2, Каб. 227
 • (+359) 29444149
д-р Надежда Георгиева
Офталмолог
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 2, Каб. 208
 • (+359) 29444149
д-р Паулина Лазарова
Офталмолог
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 2, Каб. 227
 • (+359) 29444149
Педиатрия

Като отделна наука педиатрията се оформя през ХІХ в.

Съдържанието на науката за лекуване на детските болести (педиатрията) днес далече надхвърля тесния етимологичен смисъл на тази дума.

Педиатрията е основна дисциплина в медицината, появила се сравнително по-късно в исторически аспект от други основни медицински специалности. Основна цел е детското здравеопазване, но наред с това педиатърът осъществява специфична и неспецифична профилактика на инфекциозните и недоимачни детски заболявания. Съблюдава растежа и развитието, отглеждането и възпитанието, както и рационалното хранене на детето във всички възрастови периоди от раждането до края на пубертетската възраст. Целта е откриване на вродените заболавания и впоследствие предоставянето им на другите специалности.

Преглед при педиатър се извършва по няколко начина:

 • С направление №3 от личен лекар.
 • По линия на допълнително здравно осигуряване.
 • Чрез платен прием.
Специалисти
д-р Димитрийка Паунова
Педиатър
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 1, Каб. 103
 • (+359) 29444149
Психиатрия
 • С направление №3 от личен лекар.
 • По линия на допълнително здравно осигуряване.
 • Чрез платен прием.
Специалисти
д-р Диана Христова
Психиатър
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 3, Каб. 310
 • (+359) 29444149
Ревматология
 • С направление №3 от личен лекар.
 • По линия на допълнително здравно осигуряване.
 • Чрез платен прием.
Специалисти
д-р Родина Несторова
Ревматолог
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 2, Каб. 217
 • (+359) 29444149
Пневмология и фтизиатрия

Пневмология и фтизиатрия (пулмология) е специалност, която се занимава с лечение и профилактика на заболяванията на дихателната система, в частност – белите дробове. Най – честите заболявания са: хроничен бронхит; хроничен обструктивен бронхит, бронхиална астма; белодробен емфизем; пневмонии с всичките им разновидностти; плеврити (вирусни, туберколозни и др.); белодробна и извънбелодробна туберколоза, саркоидоза, доброкачествени и злокачествени заболявания на дихателната система.

Преглед при пулмолог се извършва по няколко начина:

 • С направление №3 от личен лекар.
 • По линия на допълнително здравно осигуряване.
 • Чрез платен прием.
Специалисти
доц. Д-р Антоанета Гочева
Пулмолог
 • Ет. 1
 • 029318048
Урология

Урологията е комплексна медицинска специалност с хирургична насоченост, която изучава етиологията, патогенезата и симптоматиката на заболяванията на пикочно-половата система при мъжете и на пикочната система при жените, като осъществява и разработва методи за диагностиката, лечението и профилактиката им.

Урологията се занимава предимно с лечение на съответните заболявания, но ползва и консервативни методи за лечение.

С развиването на урологията като самостоятелна специалност извън хирургията, в нея се обособяват различни подразделения. Те не са медицински специалности, а профили на урологията.

Андрологията се занимава с диагностиката и лечението на заболяванията на мъжката репродуктивна система и стерилитета на мъжа.

Урогинекологията диагностицира и лекува заболяванията на пикочната система при жените.

Ендоурология се занимава с приложението и осъществяването на ендоскопските, миниивазивните методи в урологията.

Онкоурологията се занимава с дигностиката, лечението и профилактиката на онкологичните заболявания в урологията.

Детската урология изследва особеностите, диагностиката и лечението на урологичните заболявания в детска възраст.

Старческата урология изследва особеностите, диагностиката и лечението на урологичните заболявания в старческа възраст.

Преглед при уролог се извършва по няколко начина:

 • С направление №3 от личен лекар.
 • По линия на допълнително здравно осигуряване.
 • Чрез платен прием.
Специалисти
д-р Надер Ал-Халил
Уролог
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 2, Каб. 226
 • (+359) 29444149
Ушно-носно-гърлени болести

Оториноларингологията е дисциплина занимаваща се с анатомията, физиологията и заболяванията (остри и хронични) на ушите, носа, гърлото, ларинкса и слюнчените жлези.

Тук спадат още заболяванията на хранопровода и бронхите, дефектите на гласа и слуха.

Преглед при специалист УНГ се извършва по няколко начина:

 • С направление №3 от личен лекар.
 • По линия на допълнително здравно осигуряване.
 • Чрез платен прием.
Специалисти
д-р Лиони Хаджи
УНГ
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 3, Каб. 323
 • (+359) 29444149
д-р Надя Хаджиангелова
УНГ
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 2, Каб. 210
 • (+359) 29444149
д-р Цанка Желязкова
УНГ
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 2, Каб. 210
 • (+359) 29444149
Хирургия

Общата хирургия е област от клиничната медицина, която изучава болести, лекуването на които изисква оперативна намеса.

Обща хирургия е практикувана от най-дълбока древност. Развива се особено бързо след втората половина на ХІХ в., когато са въведени наркозата, асептиката, антисептиката, позволяващи извършване на големи и сложни операции. Бързото й развитие довежда до оформянето на нови самостоятелни частни хирургични дисциплини – ортопедия, травматология, неврохирургия, сърдечносъдова хирургия и др.

Хирургията е медицинска специалност, занимаваща се с диагнозата и лечението на група заболявания, при които използването на операция е задължително или потенциално възможно.

Хирургията е основна и комплексна медицинска наука. За по-съвършеното и специализирано третиране на хирургичните заболявания се обособяват профилирани специалности (по органи и системи на човешкото тяло).

Преглед при хирург се извършва по няколко начина:

 • С направление №3 от личен лекар.
 • По линия на допълнително здравно осигуряване.
 • Чрез платен прием.
Специалисти
д-р Веселин Илинов
Хирург
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 3, Каб. 304
 • (+359) 29444149
д-р Маргаритка Германова
Хирург
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 3, Каб. 322
 • (+359) 29444149
д-р Стоян Сотиров
Хирург
 • ДКЦ 17, София
 • Ет. 3, Каб. 304
 • (+359) 29444149
Вътрешни болести

Кабинетите по вътрешни болести в ДКЦ XVII София ЕООД разполагат с всички възможности за извършване на консултации и диагностика при здравословни проблеми от различно естество.
Предизвикателство за специалността е мултидисциплинарния подход при разрешаване на здравословния проблем - човешкият организъм се разглежда като едно цяло, а не като отделно функциониращи системи.

Специалисти
д-р Даниела Стрелкова-Добрева
Специалист вътрешни болести
 • ДКЦ 17, София
 • Ет.2, Каб. 223
 • (+359) 29444149
д-р Еделвайс Нешкова
Специалист вътрешни болести
 • ДКЦ 17, София
 • Ет.2, Каб. 207
 • (+359) 29444149
д-р Емилия Минчева
Специалист вътрешни болести
 • ДКЦ 17, София
 • Ет.2, Каб. 213
 • (+359) 29444149
Кабинет за спешна психологическа помощ

Кaбинет за спешна психологическа помощ, психологическо консултиране и хипноза

Цена на консултация: 70лв.- 70мин.

Цена за хипноза: 80лв.- 80 мин.

Цена на консултация за деца и възрастни: 60лв.

Услуги:

 • Спешна психологическа помощ
 • Психологическо консултиране
 • НЛП консултиране и терапия
 • Педагогическо консултиране
 • Консултиране на деца и родители
 • Семейно консултиране
 • Консултиране на организации
 • Фирмена сигурност и психоклимат
 • Психодиагностика и изготвяне на документи
 • Консултиране при хронични болки и заболявания,както и такива с неизяснен физиологичен статут-Психосоматика
 • Консултиране в група-Групи за взаимопомощ
 • Консултативни семинари и обучения

Работно време:

 1. В кабинет: 9.00-16.00ч. от понеделник до петък
 2. Онлайн: всеки ден,включително и празничен от 8.00-23.00ч.
Павлина Костадинова
Магистър Психолог
 • ДКЦ 17, София
 • Ет.4, Каб. 405
 • GSM/Viber:0889953053