Център по Остеопороза

 
 
 

Резултати от изследвания

 

Център по Остеопороза към ДКЦ ХVII-СОФИЯ ЕООД:
 

Консултант Д-р Родина Несторова, ревматолог

DXA апарат

Рентгеновият костен дензитометър Discovery е модерно поколение апарат с високо- чувствителен дигитален панел ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНАТА МИНЕРАЛНА ПЛЪТНОСТ НА ЦЕНТРАЛНИ МЕСТА НА СКЕЛЕТА- БЕДРО И ПОЯСНИ ПРЕШЛЕНИ.

Изследването също така оценява риска от фрактури и проследява ефекта от провежданото за остеопороза лечение.

Апаратът е разположен на 3 етаж, кабинет 308

Всеки работен ден от 09.00 до 15.00 ч.

Тел. за връзка и записване: 02-444-20-09; лаборант Евгения Попова

Изследването не се заплаща от НЗОК.

 
© Copyright 2008. ДКЦ - 17, София. All Rights Reserved.