Списък на
лекарите-специалисти в 17 ДКЦ

 

Резултати от изследвания

1. Д-р Константин Нинов Петров - вътрешни болести

 
 

Вътрешни болести

2. Д-р Венко Павлов Павлов акушер-гинеколог

 
 

Акушерство и гинекология

 

УЗД -гинекологична и акушерска, изследване по РАР, микробиология, женска консултация - осигуряване на хоспитализация за раждане и гинекологични заболявания.

3. Д-р Елица Николаева Иванова - акушер-гинеколог

 
 

Акушерство и гинекология

 

УЗД -гинекологична и акушерска, изследване по РАР, микробиология, женска консултация - осигуряване на хоспитализация за раждане и гинекологични заболявания.

4. Д-р Надежда Филипова Манолова - ендокринолог

 
 

Вътрешни болести и ендокринология и болести на обмяната.

5. Д-р Емилия Пенчева Петкова - кардиолог

 
 

Вътрешни болести и кардиология

 

ВСД - ехокардиография, ЕКГ Холтер мониториране, непрекъснат 24-часов запис на AH/Холтер мониториране/

6. Д-р Еделвайс Георгиева Нешкова - кардиолог

 
 

Вътрешни болести и кардиоревматология.

 

ВСД - ехокардиография, ЕКГ Холтер мониториране, непрекъснат 24-часов запис на AH/Холтер мониториране/

7. Д-р Красимир Стефанов Петков - кардиолог

 
 

Вътрешни болести и кардиология.

 

ВСД - ехокардиография, ЕКГ Холтер мониториране, непрекъснат 24-часов запис на AH/Холтер мониториране/

8. Д-р Маргарита Лазарова Николова - гастроентеролог

 
 

Вътрешни болести и гастроентерология, ехография на коремни органи.

 

ВСД - фиброгастроскопия, ректоскопия.

9. Д-р Емилия Асенова Минчева - вътрешни болести , ехография

 
 

10. Д-р Евгения Кирилова Михайлова - клинична лаборатория

 
 

11. Д-р Емилия Христова Филипова - дерматолог

 
 

Кожни и венерически болести.

 

ВСД - криотерапия елекстроагулация и лазертерапия на доброкачествени кожни тумори.

12. Д-р Кристина Милкова Иванова - дерматолог

 
 

Кожни и венерически болести.

 

ВСД - криотерапия, електроагулация, кюретиране на молуски, дерматоскопия на бенки и други кожни новообразувания, мезотерапия.

13. Проф. Д-р Симон Арам Унджиян - неврохирург

 
 

Неврохирургия.

14. Д-р Анастасия Александрова Малякова - невролог

 
 

Нервни болести.

 

ВСД - Доплерова сонография.

15. Д-р Нина Любенова Цачева - невролог

 
 

Нервни болести, Клинична невропсихология-изследване за деменции

16. Проф. Д-р Райна Теодосиева Робева - нефролог

 
 

Вътрешни болести и нефрология.

17. Д-р Христо Стефанов Стойчев - ортопед

 
 

Ортопедия и травматология.

 

ВСД - вагинотомия, инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство, диагностична и терапевтична пункция на стави.

18. Д-р Симеон Викторов Урдарски - ортопед

 
 

Ортопедия и травматология.

 

ВСД - вагинотомия, инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство, диагностична и терапевтична пункция на стави.

19. Д-р Росен Неделчев Атанасов - ортопед

 
 

Ортопедия и травматология.

 

ВСД - вагинотомия, инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство, диагностична и терапевтична пункция на стави.

20. Д-р Любомир Петров Кръстев - ортопед

 
 

Ортопедия и травматология.

 

ВСД - вагинотомия, инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство, диагностична и терапевтична пункция на стави.

21. Д-р Евгени Вичев Томанов - офталмолог

 
 

Очни болести.

22. Д-р Надежда Георгиева Щъркова - офталмолог

 
 

Очни болести.

23. Д-р Диана Радославова Христова - психиатър

 
 

Психиатрия.

24. Д-р Родина Нестерова Личева - ревматолог

 
 

Ревматология. Остеоденситометрия - изследване на костна плътност, лечение на остоепороза.

25. Д-р Деница Асенова Парапунова - рентгенолог

 
 

Рентгенология.

 

ВСД - Мамография на двете млечни жлези, абдоминална ехография, ехография на щитовидна жлеза, ехомамография.

26. Д-р Мариела Стефанова Василева-Доросиева - рентгенолог

 
 

Рентгенология.

 

ВСД - Мамография на двете млечни жлези, абдоминална ехография, ехография на щитовидна жлеза, ехомамография.

27. Д-р Абдул-Гани Хаддам - уролог

 
 

Урология

28. Д-р Надя Георгиева Хаджиангелова - оториноларинголог

 
 

Ушно-носно-гърлени болести.

29. Д-р Цанка Рачева Желязкова - оториноларинголог

 
 

Ушно-носно-гърлени болести.

 

ВСД - инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси, пункция и аспирация на максиларен синус.

30. Д-р Валери Александров Петров - физиотерапевт

 
 

Физиотерапия и рехабилитация.

 

ВСД - мануална терапия; лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани.

31. Д-р Денка Ганева Гьокова, ДМ - физиотерапевт

 
 

Физиотерапия и рехабилитация.

 

ВСД - рефлексотерапия, лазартерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани.

32. Д-р Веселин Илинов Илинов - хирург

 
 

Хирургия.

33. Д-р Светослав Иванов Генов - хирург

 
 

Специалист обща и детска хирургия.

34. Д-р Керана Милева Кръстева - хирург

 
 

Хирургия.

35. Д-р Бояна Емилова Бежанска-Педерсен - дерматолог

 
 

Дерматология

     
 

* ВСД - високоспециализирани дейности

     
  © Copyright 2008. ДКЦ - 17, София. All Rights Reserved.