Диагностичен сектор

 
 
 

Резултати от изследвания

 
1. Рентген
Рентгенографии, скопии, абдоминални ехографии, ехомамографии, мамографии
 
2. Клинична лаборатория

- хематологични, биохимични изследвания, кръвосъсирване и кръвни групи
- химично изследване на урина
- изследване на гликиран хемоглобин
- имунологични изследвания

      · CRP, RF, AST, Helicobacter pylori;
· изследване за хепатит С, В, СПИН;
· тест за хламидии;
· тест за бременност (в урина).
   

- хормонално изследване на щитовидна жлеза.

 
3. Дерматолог

- изследване Васерман

 
4. Акушер-гинеколог