Клинична лаборатория

Лабораторията разполага с възможности за изработване на биохимични анализи, хематологични анализи, урина, хемостаза и серологични анализи. Работи с НЗОК, допълнително здравно осигуряване и платени изследвания. Клиничната лаборатория е разположена в сградата на ДКЦ ХVII-СОФИЯ ЕООД на ІІ-ри етаж. Ръководи се от д-р Евгения Михайлова.

Проверка на резултати
Специалист
д-р Евгения Михайлова
Клинична лаборатория
  • ДКЦ 17, София
  • Ет. 2, Каб. 219
  • (+359) 29444149