За нас

„ДКЦ XVII - София” ЕООД е разположен в централната част на столицата в масивна шестетажна сграда, непосредствено до Метро-станция Театрална. Доброто местоположение и комуникативните възможности, създават удобства и улесняват достъпа на пациенти до ДКЦ.

Лечебното заведение работи по здравна каса от месец април 2023г.

Лечебното заведение е едно от най-големите общински лечебни заведение за специализирана медицинска извънболнична помощ.
Лечебното заведение разполага с добра материална база, специализирани кабинети, сектор по образна диагностика, медико-диагностичен сектор, сектор по физикална и рехабилитационна медицина.

На разположение на гражданите на Столицата има разкрит Дежурен кабинет с вход от към ул. Мърфи.

На територията на лечебното заведение са на разположение над 20 общо практикуващи лекари (ОПЛ), няколко стоматологични кабинета, Оптика и Аптека.

На първият етаж на лечебното заведение са разположени Общо-практикуващите лекари и стоматологичните кабинети и обособена Информация за пациентите.

На вторият етаж е разположена Клинична лаборатория, Специализирани кабинети и Централна Регистратура.

На третият етаж е сектор Образна диагностика, Специализирани кабинети и администрацията на лечебното заведение.
На четвъртият етаж можете намерите сектор Физиотерапия.

Кабинети на лекари - специалисти

 • Кабинети по Акушерство и гинекология
 • Кабинет по Дерматология
 • Кабинет по Ендокринология
 • Кабинет по Кардиология - ехокардиография, поставяне на холтери
 • Кабинет по Неврология
 • Кабинет по Ортопедия и травматология
 • Кабинет по Очни болести - лекарски кабинет с манипулационна
 • Кабинет по Педиатрия
 • Кабинет по УНГ – включително аудиометрия
 • Кабинет по Урология
 • Манипулационна - обща
 • Медико-диагностичен сектор - клинична лаборатория, хематология и биохимия, микробиология и паразитология, хормонална диагностика, цитология
 • Сектор по Образна диагностика - рентгенография, мамография, ултразвукова диагностика
 • Сектор по Физикална и рехабилитационна медицина - лекарски кабинет, електролечение, светлолечение,
 • електростимулация, вакуум-масаж, ултразвукова, лазер, магнито и криотерапия

Мисия на „дкц – xvii софия“ еоод

Мисията на „ДКЦ - XVII София” ЕООД лаконично е изразена в мотото:
„Вашето здраве е в сигурни ръце.”
Мисията ни е предоставяне на своевременна, отговаряща на съвременните медицински стандарти комплекса специализирана медицинска помощ.

Ценностите, които изповядваме в развитието на лечебното заведение са:

 • честност, морал, мотивация и вдъхновение.
 • взаимопомощ, взаимоуважение, солидарност и творчество.
 • равнопоставеност и еквивалентност.
 • търпение, самопознание и саморазвитие.
 • активно милосърдие и добротворство.
 • внимание, подкрепа, поощрение и въстановителни грижи.

Първото ни задължение е към нашите пациенти:

 • качеството на здравните услуги трябва да е най-високо.
 • честност, почтеност, етика и психосоматичен комфорт.
 • достъпност и достатъчност.

Второто ни задължение е към нашите служители:

 • сигурност, справедливост, отговорност, толерантност.
 • условия за квалификация.
 • организирана система за предложения.