Диагностично-консултативен център 17 София EООД
 

Резултати от изследвания

Адрес
гр. София, бул. “Евлоги Георгиев”№108Правила ЗОП

 

телефон за контакти:

тел. централа 02/ 944-41-49

 
 

Медицински услуги

   
 

- диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни;

 
 

- консултации;

 
 

- профилактика и промоция на здравето;

 
 

- лабораторни и други видове изследвания;

 
 

- високоспециализирани медицински дейности;

 
 

- мамографии;

 
 

- експертиза за временна нетрудоспособност;

 
 

- наблюдение и медицинска помощ при бременност и майчинство;

 
 

- издаване на медицински свидетелства за встъпване в брак, работа в чужбина,
кандидатстване за работа и шофьорски курсове;

 
 

- насочване на пациенти за хоспитализация.

 
© Copyright 2008. ДКЦ - 17, София. All Rights Reserved.